Depresjon

Nå skal jeg ta dere litt med inn i hva depresjon er.

Det er en tilstand som er karakterisert ved senket stemningsleie, interesse, gledesløshet og energitap eller økt tretthet. Det er ca 15 til 25% av alle kvinner og ca 10% av alle menn får depresjon i løpet av livet som trenger behandling.

Hva er deprisjon?

Det er en følelse av nedstemthet, tap av interesser og lyst, redusert energi og økt tretthet. Typisk andre symptomer er:

 • Skyldfølelse.
 • Dårlig samvittighet.
 • mindreverdighetstanker.
 • Nedsatt selvtillit.
 • Selvmordstanker.
 • Konsentrasjonsvansker.
 • Psykomotoriske forstyrrelser ( rastløshet, uro. oppspilthet eller hemning).
 • Søvnforstyrrelser.
 • nedsatt appetitt eller vekttap.

Det kreves vanligvis en varighet på 2 uker og man skiller mellom alvorlig, moderat og milde depresjoner. En depresjons følelse eller en depressive forstyrrelse er en mild depresjon og forekommer 2-3 ganger så hyppig som alvorlig depresjon.  En egen tilstand kalles dystymi og er karakterisert som en vedvarende tilstand med nedstemthet/tristhet over flere år.

årsak til at noen utvikler depresjon.

I mange tilfeller har den deprimerte opplevd hendelser som beskrives som:

 • Vonde.
 • Smertefulle.
 • skamfullt.
 • tap.
 • sorg.

Men også være knyttet til egne forventninger om andre eller en selv. negative følelser rettet mot seg selv kan oppstå som følge av:

 • Skuffelser og tap i barndommen.
 • Dårlig regulering av selvfølelse.
 • Raseri rettet mot seg selv.
 • Følelse av hjelpeløshet og håpløshet.

Gjentakelse av barndoms erfaringer vil den ubevisste sårbarheten gi grunnlaget for depressive episoder. Risikoen for å utvikle depresjon er påvirket om en har vært utsatt for

 • Belastning av psykologisk, eller sosial karakter, som opplevelse av svik, eller en selv ikke strekker til i forhold av egne krav, mål, eller forventninger.
 • Arvelighet spiller også en rolle. ( Av biologiske forhold som kan være medvirkende til depresjon kan nevnes, lavt stoffskifte og mangel på lys ved vinterdepresjon).

Behandling av en depresjon er først og fremst å ta tak i den aktuelle depresjonen, men også gjøre tiltak for å forhindre senere episoder med depresjoner.

Det finnes også medikament behandling ved siden av kaldt:

 • Antidepressiva, lykkepiller, ssri og tca. Brukes ved alvorlige depresjoner som ikke går over av seg selv.

Men det finnes også en eventuell effekt som kan vise seg på ulike måter:

 • At du er mer aktiv ( tretthet og apatitt reduseres).
 • Antidepressiv effekt (  denne virkningen trenger ikke å slå ut før uker etterpå).
 • I starten kan medikamentene virke litt sløve og søvnfremkallende, det er også derfor pasienter med panikkangst kan bruke slike medikamenter. Skulle man få problemer med søvn under en sånn type behandling, kan det bli nødvendig med sovemedisin.

Psykologisk behandling er det viktigste elementet i en slik behandling, og den teknikken og behandlingen som gir god effekt og er godt dokumentert er: Kognitiv adferdsterapi.

Man burde også finne seg en måte å holde seg i aktivitet på, fysisk trening er vist å ha en effekt på depresjon.

 • Adferds behandling kan være aktuelt.
 • Elektrosjokk behandling kan være nyttig ved alvorlig depresjon.

Her er også en link hvis dere ønsker og lese litt mer om det jeg har skrevet.

https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/depresjon/depresjon-en-oversikt/?page=5

Så skal jeg komme med innlegg siden hvordan depresjon er for meg, hva jeg gjør i ulike situasjoner og hvordan det er for meg og leve med den type depresjon jeg har.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Scroll to top

Denne bloggen er personlige ytringer fra utgivere av bloggen. Alle bruk av bilder, tekst eller video fra bloggen må avtales med bloggens ansvarlige utgiver. Bloggen ligger på psykmagasinet.no. Ønsker du å blogge om psykisk helse på psykmagasinet.no så kan du ta kontakt med ansvarlig redaktør på mail: stine@psykmagasinet.no