Oppstart av for-gruppe (Mentaliseringsprogram)

Jeg tenkte bare og dele med dere at jeg har jo startet i for-gruppe for personlighetsforstyrrelser.

Jeg har hatt 5 timer, som er fordelt ut på 1 gang i uka, jeg har min 6 time til torsdagen som kommer.

Her er litt av det vi har hatt:

 • Mentalisering og mentaliserende holdning.
 • Problemer med mentalisering- Hva innebærer det?
 • Emosjoner og følelser. De mest grunnleggende.
 • Hvordan regulerer vi emosjoner/følelser?
 • Betydning av et tilknytningsforhold.

Jeg prøver enda og forstå ting rundt dette og hvordan innvirkning dette har på meg. Noen av disse temaene som har vært, har vært tøffe og jeg har nesten sittet i timen og felt tårer, eller hatt lyst å bare storme ut døra, men jeg klarer ikke, redd for hva de andre tenker om meg, men vi alle har jo ulike grunner og reagerer forskjellig på ting, så det burde jo ikke være farlig.

Vi har også hatt spørsmål til hvert tema, så tenkte og ta de punktlig nedenfor og utfylle med svar, så da får dere ett lite innblikk i hva de forskjellige temaene er for meg.

Hjemme oppgaver:

 • Trene på mentaliserende holdning- Det er en oppgave jeg syns var vanskelig, og gjorde den ikke, men er klart noe jeg kommer til å prøve ut seinere.
 • Noter en situasjon i løpet av uka der du merket at mentaliseringsevnen din ble svekket- Jeg føler at den ofte svekkes ved missforståelser, ved å lese en melding, tolkning, at det skjer noe negativt.
 • Hvem følelse har vært mest fremtredende hos deg? -Sinne er den jeg har mest kontakt med, den undertrykker alt annet inni meg. Har også kjent på tristhet, skyldfølelse og skam. Den uka hadde jeg også en kroppslig reaksjon, ett lite angstanfall.
 • Nevn eksempler, der du fikk til en god følelse regulering- Klarte og regulere sinnet, etter en krangel.

 

Betydning av et tilknytningsforhold kan jeg komme innpå litt seinere, da det er hjemme lekse til torsdagen som kommer.

Men vi skal også ha en runde til mer utdypende om det tema.

 

 

 

 

 

Hva er en personlighetsforstyrrelse?

En personlighetsforstyrrelse er en psykisk lidelse som er kjennetegnet ved avvik i personlighetstrekk, det vil vise seg i form av urimelige reaksjoner innen personlige og sosiale situasjoner.

Det vill vise seg i mønster av hvordan vi oppfatter, hvordan vi tenker og ossen adferd vi har som person. Vår personlighet er bygd opp av en god del personlighetstrekk, som i ett større eller mindre grad kommer frem i samhandling med andre mennesker. En personlighetsforstyrrelse er kjennetegnet ved avvik i personligheten. Tilstanden kommer til uttrykk allerede i ungdomsårene og fortsetter inn i voksen alder.

Hvis det mønstre av oppfatning, tenkning og adferd som kjennetegner det enkelte menneske, er avvik fra hvordan gjennomsnittet av enkelt individer i en kultur oppfatter, tenker, føler og forholder seg til andre på, kan det dreie seg om en personlighetsforstyrrelse.

Ved emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse ( broderline), vil personen lett involvere seg i intense og ustabile relasjoner som ofte fører til følsesmessig krise. Personen kan anstrenge seg veldig for å ikke bli forlatt, personen domineres av angst og usikkerhet rundt sitt eget selvbilde og indre verdier. Trusler om selvskadene adferd kan komme, selvskading som å kutte seg på armer eller bein, svi seg selv, dunke eller slå hode hardt mot en vegg kan forekomme ofte. Personen har en kronisk tomhetsfølelse som kan forveksles med deprisjon.

 

 • Utagerende adferd. ( Sinneutbrudd).
 • Angst.
 • Selvdestruktiv adferd.
 • Selvskading.
 • Impulsivitet.
 • Dårlig selvbilde.
 • Tomhetsfølelse.
 • Det er ikke uvanlig med trusler om selvmord/selvmordsforsøk.
 • Svingete i humøret.

 

Behandling av denne type personlighetsforstyrrelse er vanskelig, behandlingen er langvarig og med regelmessig psykoterapi. Behandlingen skjer på en poliklinisk avdeling, innleggelser kan hjelpe ved en stor krise, uten om det unngås innleggelse fordi den har en til dens til å forverre sykdommen.

Aktuell behandling er:

 • Psykoterapi.
 • Kognitiv terapi.
 • Dialektisk adferdsterapi.
 • skjemafokusert terapi.

 

 

Du kan lese mer om personlighetsforstyrrelser her, ved og trykke på den linken jeg har lagt til under her.

https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/diverse/personlighetsforstyrrelser/?page=1

Scroll to top

Denne bloggen er personlige ytringer fra utgivere av bloggen. Alle bruk av bilder, tekst eller video fra bloggen må avtales med bloggens ansvarlige utgiver. Bloggen ligger på psykmagasinet.no. Ønsker du å blogge om psykisk helse på psykmagasinet.no så kan du ta kontakt med ansvarlig redaktør på mail: stine@psykmagasinet.no