Hva er tilknyttningsforstyrrelse?.

Reaktiv tilknyttningsforstyrrelse er en lidelse som fører til at barn har vanskeligheter med å omgås sosialt. Det kan være en konsekvens av fysisk og psykisk svikt. Når barnets fysiske og følsesmessige  behov blir overset får barnet problemer med og omgås sosialt.

Symptomer er blant annet et ønske om å være alene, vanskeligheter med å føle seg trygg og unnvikende i forholdt til omsorgs personen sin. Derfor kan en slik lidelse ha/få alvorlige konsekvenser for barn hvis de ikke får behandling.

Hvorfor får man denne type forstyrrelse?

Omsorgssvikt er årsaken til reaktiv tilknytningforstyrrelse, som regel både fysisk og psykisk. Omsorgssvikt kan være foreldre med psykiske problemer. Stoffmissbruk eller psykiske sykdommer som kan spille en stor rolle i barnets utvikling av reaktiv tilknytningsforstyrrelse.

De som er mest utsatt for dette er barn som ofte bytter omsorgs personer, dette skjer som oftest på barnehjem, men kan også forekomme under andre omstendigheter. Til og med ett enkelt skifte av omsorgs person kan være avgjørende.

De fleste foreldre og barn har et sterkt følsesmessig bånd, men denne forstyrrelsen kan øke hvis båndet mellom foreldre og barnet ikke er bygd opp. Mangel på følsesmessig bånd til en omsorgs person kan gi resultatet i at barne foretrekker å være alene og unngår fysisk kontakt når det er mulighet for det. Sosiale problemer kan også komme av denne lidelsen.

Symptomer:

  • Unngår omsorgs personer.
  • Foretrekker å være alene
  • Aldri føler seg trygg.
  • Snakker rart.
  • Impulsiv adferd og stor variasjon i adferden.
  • Unngår fysisk kontakt.
  • Lærevansker.

Mangel på et følsesmessig bånd til en omsorgs person kan få alvorlige konsekvenser når det varer over tid. Noen barn som har reaktiv tilknytningforstyrrelse opplever å få følsesmessige og adferdsproblemer, dette er forårsaket av omsorgssvikt (svikt) i hjemmet.

En moderne måte og behandle denne forstyrrelsen på er online terapi, det kan dere lese i bunn av denne siden jeg linker til her.

https://www.gomentor.no/artikler/Reaktiv-tilknytningsforstyrrelse

 

Scroll to top

Denne bloggen er personlige ytringer fra utgivere av bloggen. Alle bruk av bilder, tekst eller video fra bloggen må avtales med bloggens ansvarlige utgiver. Bloggen ligger på psykmagasinet.no. Ønsker du å blogge om psykisk helse på psykmagasinet.no så kan du ta kontakt med ansvarlig redaktør på mail: stine@psykmagasinet.no